حوزه فعالیت

2017-12-15T09:02:19+00:00

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی مهندسی معکوس و مشابه سازی تجهیزات پزشکی و ملزومات جراحی ، ارتوپدیک و دندانپزشکی کارگروه تجهیزات پزشکی این مجموعه توانایی و تجربه [...]

2017-12-09T21:46:47+00:00

الکترونیک

کار گروه الکترونیک مهندسی معکوس، ساخت و تعمیر بردها، تجهیزات  و سیستم های الکترونیکی مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی این مجموعه توانایی و تجربه انجام [...]

Ready to Talk?

DO YOU HAVE A BIG IDEA WE CAN HELP WITH?

تماس با ما